Świadectwo energetyczne - kiedy jest konieczne.

Świadectwo energetyczne - czyli dokumenty mówiące o zużyciu energii przez budynek. Zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego od dnia 31.12.2009 wprowadzone zostało obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla osób sporządzających świadectwa energetyczne budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową.

Za certyfikat energetyczny zapłacą osoby, które budują, wynajmują lub sprzedają lokale. Przepisy zakładają że każdy kupujący lub wynajmujący budynek lub lokal mieszkalny musi uzyskać informację o jego standardzie energetycznym.

Sporządzenie świadectwa konieczne gdy:

  • oddajesz budynek do użytkowania po zakończeniu budowy
  • sprzedajesz budynek
  • wynajmujesz budynek budynku, domu lub mieszkania

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2.rok);
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat pod warunkiem nie przeprowadzenia w tym czasie robót budowlanych, w wyniku których zmianie uległaby charakterystyka energetyczna budynku. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Świadectwa energetyczne warszawa budynku to dokument, który zawiera szereg informacji dotyczących jego zapotrzebowania na energię zapewniającą komfortowe użytkowanie obiektu. Dane te są wyrażone za pomocą kilku wskaźników. Dla użytkownika nieruchomości najważniejszy element takiego certyfikatu to wskaźnik EK (energii końcowej).

Celem wprowadzenia świadectw jest promowanie energooszczędnych rozwiązań w budownictwie oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wielkości energii zużywanej przez budynki i lokale.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż na podstawie świadectwa energetycznego można porównać jakość budynków czy lokali pod względem zużycia energii co może mieć wpływ na cenę nieruchomości. Źle wykonane świadectwo stanowi wadę prawną budynku. W przyszłości może być powodem niepotrzebnych problemów takich jak podważenie umów sprzedaży, najmu i innych działań ze strony nieżyczliwych osób.

Zamawiaj przewóz osób w mieście.

Kupuj katalizatory dla swojego samochodu.

Profesjonalne usługi klimatyzacja dla Twojego pomieszczenia.

Duża działka radom na sprzedaż

Najlepsza praca dodatkowa dzięki fm world.

Profesjonalna klimatyzacja electrolux w twoim domu.

Gimnastyka Rehabilitacyjna - aqua aerobik warszawa na bóle kręgosłupa.

Dobre systemy kolejkowe w Polsce.

SEO WEB strony www